เวลาคงเหลือ
ประเภทระยะทางการแข่งขัน

350฿

เต็ม

Family Run

>1 KM.

350฿


ก่อนที่จะยืนยันการสมัคร ให้ท่านตรวจทาน ความถูกต้องของข้อมูลโดยละเอียด เพราะเมื่อได้หมายเลข bib แล้ว ท่านไม่ สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อมูลต่างๆ ได้อีก


เต็ม

350฿

เต็ม

Fun Run

5 KM.

350฿


ก่อนที่จะยืนยันการสมัคร ให้ท่านตรวจทาน ความถูกต้องของข้อมูลโดยละเอียด เพราะเมื่อได้หมายเลข bib แล้ว ท่านไม่ สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อมูลต่างๆ ได้อีก


เต็ม

400฿

เต็ม

Mini Marathon

10 KM.

400฿


ก่อนที่จะยืนยันการสมัคร ให้ท่านตรวจทาน ความถูกต้องของข้อมูลโดยละเอียด เพราะเมื่อได้หมายเลข bib แล้ว ท่านไม่ สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อมูลต่างๆ ได้อีก


เต็ม

2,000฿

เต็ม

VIP

ตามอัธยาศัย

2,000฿


ก่อนที่จะยืนยันการสมัคร ให้ท่านตรวจทาน ความถูกต้องของข้อมูลโดยละเอียด เพราะเมื่อได้หมายเลข bib แล้ว ท่านไม่ สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อมูลต่างๆ ได้อีก


เต็ม

การสมัคร

 • รับสมัครทางออนไลน์เท่านั้น
 • กรอกรายละเอียดผู้สมัคร ตามแบบฟอร์ม
 • และโดยโอนเงินค่าสมัครได้ที่ :
  ชื่อบัญชี : นายนิรันดร์ ชุมภู และ นายภาณุพัฒน์ ชัยวร
  เลขที่บัญชี : 044-3-208453
  ธนาคาร : กสิกรไทย สาขา : ท็อปศ์ พลาซ่า พะเยา
 • หากมีรายชื่อ แสดงว่าได้สมัครเสร็จสมบูรณ์แล้ว


การรับเสื้อ

 • วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เทศบาลเมืองดอกคำใต้ จ.พะเยา
 • 09.00-18.00 น. รับเบอร์วิ่ง

 • หลักฐานการรับเสื้อ-เบอร์
  - กรณีรับด้วยตนเอง : แสดงบัตรประชาชน หรือหลักฐานที่ระบุตัวตนของนักวิ่ง
  - กรณีฝากรับแทน : สำเนาบัตรของผู้ฝาก เขียนระบุให้ผู้ใดเป็นผู้รับ และบัตรประชาชนของผู้รับแทน
  - บริการจัดส่งเสื้อ-เบอร์ : ค่าจัดส่ง 70 บาท/คน
  - ไม่มีการรับเสื้อ-เบอร์ ในวันแข่งขัน หรือหลังงาน ทุกกรณี

กำหนดการ

 • วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เทศบาลเมืองดอกคำใต้ จ.พะเยา
 • 05.00 น. นักวิ่งถึงบริเวณงาน ลงทะเบียน และทำภารกิจตามอัธยาศัย
 • 05.45 น. วอร์มอัพร่างกายคลายกล้ามเนื้อ
 • 05.55 น Check In นักวิ่ง Mini Marathon ระยะทาง 10 กม.
 • 06.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง Mini Marathon ระยะทาง 10 กม.
 • 06.05 น Check In นักวิ่ง Fun Run ระยะทาง 5 กม.
 • 06.10 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง Fun Run ระยะทาง 5 กม.
 • 06.20 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง Family Run ระยะทาง 1 กม.
 • 07.30 น. พิธีมอบรางวัล/ของรางวัล สำหรับนักวิ่งที่ติดอันดับ