สถานะการสมัคร

ชื่อ / นามสกุล/ Team

ประเภทการแข่งขันประเภทการแข่งขัน เพศ BIB ชื่อ - นามสกุล สัญชาติ เสื้อ การจัดส่ง สถานะ
Family Run >1 km หญิง 0002 กนษฐา ทองเงิน ไทย 3XL รับเอง ชำระเงินแล้ว
Family Run >1 km หญิง 0005 มันจนา เรือแก้ว ไทย L รับเอง ชำระเงินแล้ว
Family Run >1 km หญิง 0006 นางลัดดา หวานเสียง ไทย M รับเอง ชำระเงินแล้ว
Family Run >1 km หญิง 0007 ปิยธิดา เนตรสุวรรณ ไทย L รับเอง ชำระเงินแล้ว
Family Run >1 km หญิง 0009 พัฒนา เล็บสังวาลย์ ไทย L รับเอง ชำระเงินแล้ว
Family Run >1 km หญิง 0011 ภาณิญนุช ธิสาร ไทย M รับเอง ชำระเงินแล้ว
Family Run >1 km หญิง 0012 จินตนา อิ่นแก้ว ไทย XL รับเอง ชำระเงินแล้ว
Family Run >1 km หญิง 0013 นางสาวปิยะนาถ หาญล้ำ ไทย M รับเอง ชำระเงินแล้ว
Family Run >1 km หญิง 0014 เสาวลักษณ์ ใบอุบล ไทย S รับเอง ชำระเงินแล้ว
Family Run >1 km หญิง 0016 เด่นฤทัย ใจหมั้น ไทย M รับเอง ชำระเงินแล้ว
Family Run >1 km หญิง 0018 จิราภรณ์ อินต๊ะรักษา ไทย L รับเอง ชำระเงินแล้ว
Family Run >1 km หญิง 0019 แดง สุนสะดี ไทย L รับเอง ชำระเงินแล้ว
Family Run >1 km หญิง 0020 อุษา แซพา ไทย S รับเอง ชำระเงินแล้ว
Family Run >1 km หญิง 0021 กัญญพร เขื่อนแก้ว ไทย M รับเอง ชำระเงินแล้ว
Family Run >1 km หญิง 0022 จิรภิยา ไชยวงศ์ ไทย 2S รับเอง ชำระเงินแล้ว
Family Run >1 km หญิง 0043 บุษบาพร สินบำรุง ไทย S รับเอง ชำระเงินแล้ว
Family Run >1 km หญิง 0051 กฤติกา ศรกุล ไทย XL ไปรษณีย์ ชำระเงินแล้ว
Family Run >1 km ชาย 0051 ชูเกียรติ เรือนกูล ไทย 2XL ไปรษณีย์ ชำระเงินแล้ว
Family Run >1 km ชาย 0052 ตระการ ดวงแก้ว ไทย M ไปรษณีย์ ชำระเงินแล้ว
Family Run >1 km หญิง 0052 กุลชญา พุทธิชัยโภคิน ไทย 2S ไปรษณีย์ ชำระเงินแล้ว
« Previous 1 2 3 4 5 ... 74 Next »


        ขอขอบคุณที่ท่านเข้าร่วมโครงการกับเรา กรุณาโอนเงิน และแจ้งภายใน 3 วัน หากเลยเวลากำหนดระบบจะทำการยกเลิกการลงทะเบียน
        - หากไม่พบใบสมัคร หรือถูกยกเลิกใบสมัคร ท่านสามารถสมัครเข้ามาใหม่ได้
        - เมื่อท่านได้ทำงานอัพโหลดหลักฐาน สถานะการชำระของท่านจะเปลี่ยนเป็น "รอตรวจสอบ"
        - หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบ กรณีที่หลักฐานถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะทำการเปลี่ยนสถานะของท่านเป็น "ชำระเงินแล้ว"
        - รับเบอร์วิ่งกรณีรับเอง วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เทศบาลเมืองดอกคำใต้ จ.พะเยา 10.00-18.00 น.

ชื่อบัญชี : นายนิรันดร์ ชุมภู และ นายภาณุพัฒน์ ชัยวร
เลขที่บัญชี : 044-3-208453
ธนาคาร : กสิกรไทย สาขา : ท็อปศ์ พลาซ่า พะเยา