สถานะการสมัคร

ชื่อ / นามสกุล/ Team

ประเภทการแข่งขันประเภทการแข่งขัน เพศ BIB ชื่อ - นามสกุล สัญชาติ เสื้อ การจัดส่ง สถานะ
Family Run >1 km ชาย 0053 พงษ์​สวัสดิ์​ วนากมล ไทย 2XL ไปรษณีย์ ชำระเงินแล้ว
Family Run >1 km หญิง 0053 จุฬาลักษณ์ อิ่นแก้ว ไทย M ไปรษณีย์ ชำระเงินแล้ว
Family Run >1 km หญิง 0054 ชมพูนุท ธรรมยา ไทย M ไปรษณีย์ ชำระเงินแล้ว
Family Run >1 km ชาย 0054 ยุทธนา ศิลาเนาวรัตน์ ไทย 3S ไปรษณีย์ ชำระเงินแล้ว
Family Run >1 km ชาย 0055 ศรัณยู ขุนงาม ไทย L ไปรษณีย์ ชำระเงินแล้ว
Family Run >1 km หญิง 0055 ดนยารัตน์ เลิศมงคล ไทย 5XL ไปรษณีย์ ชำระเงินแล้ว
Family Run >1 km หญิง 0056 ปวัณรัตน์ สองคุชุม ไทย M ไปรษณีย์ ชำระเงินแล้ว
Family Run >1 km หญิง 0057 พันทิรา เรือนกูล ไทย M ไปรษณีย์ ชำระเงินแล้ว
Family Run >1 km หญิง 0058 ภีระณีย์ สว่างกวีพัฒน์ ไทย L ไปรษณีย์ ชำระเงินแล้ว
Family Run >1 km หญิง 0060 malee ninlaworn thai XL รับเอง ชำระเงินแล้ว
Family Run >1 km ชาย 0060 เข็มทิศ ไชยวงค์ ไทย L รับเอง ชำระเงินแล้ว
Family Run >1 km ชาย 0061 คมสันต์ นันตาลิต ไทย XL รับเอง ชำระเงินแล้ว
Family Run >1 km หญิง 0061 กนกวรรณ วงศ์วัชรเดช ไทย 2S รับเอง ชำระเงินแล้ว
Family Run >1 km หญิง 0062 กนิษฐรินทร์ เวียงอินทร์ ไทย M รับเอง ชำระเงินแล้ว
Family Run >1 km ชาย 0062 คัคเนศวร์ บุญพอ ไทย 2S รับเอง ชำระเงินแล้ว
Family Run >1 km หญิง 0063 กรภัทร อินยศ ไทย L รับเอง ชำระเงินแล้ว
Family Run >1 km ชาย 0063 จักรพงค์ หวังใจ ไทย XL รับเอง ชำระเงินแล้ว
Family Run >1 km ชาย 0064 จารุเดช จันทร ไทย M รับเอง ชำระเงินแล้ว
Family Run >1 km หญิง 0064 กรรณิการ์ โกเมฆ ไทย S รับเอง ชำระเงินแล้ว
Family Run >1 km หญิง 0065 กาญจน์ณัฏฐา ชุมภู ไทย L รับเอง ชำระเงินแล้ว
« Previous 1 2 3 4 5 ... 74 Next »


        ขอขอบคุณที่ท่านเข้าร่วมโครงการกับเรา กรุณาโอนเงิน และแจ้งภายใน 3 วัน หากเลยเวลากำหนดระบบจะทำการยกเลิกการลงทะเบียน
        - หากไม่พบใบสมัคร หรือถูกยกเลิกใบสมัคร ท่านสามารถสมัครเข้ามาใหม่ได้
        - เมื่อท่านได้ทำงานอัพโหลดหลักฐาน สถานะการชำระของท่านจะเปลี่ยนเป็น "รอตรวจสอบ"
        - หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบ กรณีที่หลักฐานถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะทำการเปลี่ยนสถานะของท่านเป็น "ชำระเงินแล้ว"
        - รับเบอร์วิ่งกรณีรับเอง วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เทศบาลเมืองดอกคำใต้ จ.พะเยา 10.00-18.00 น.

ชื่อบัญชี : นายนิรันดร์ ชุมภู และ นายภาณุพัฒน์ ชัยวร
เลขที่บัญชี : 044-3-208453
ธนาคาร : กสิกรไทย สาขา : ท็อปศ์ พลาซ่า พะเยา