สถานะการสมัคร

ชื่อ / นามสกุล/ Team

ประเภทการแข่งขันประเภทการแข่งขัน เพศ BIB ชื่อ - นามสกุล สัญชาติ เสื้อ การจัดส่ง สถานะ
Family Run >1 km ชาย 0065 เจริญ นามวงค์ ไทย L รับเอง ชำระเงินแล้ว
Family Run >1 km หญิง 0066 กุลธิดา สวัสดี ไทย 3XL รับเอง ชำระเงินแล้ว
Family Run >1 km ชาย 0066 เจือ เปลวทอง ไทย M รับเอง ชำระเงินแล้ว
Family Run >1 km ชาย 0067 ชัยพร การะเกตุ ไทย M รับเอง ชำระเงินแล้ว
Family Run >1 km หญิง 0067 เกสร ไชยคำ ไทย L รับเอง ชำระเงินแล้ว
Family Run >1 km ชาย 0068 ชิงชัย หินเขียว ไทย 2XL รับเอง ชำระเงินแล้ว
Family Run >1 km หญิง 0068 จ.ส.ต.หญิง ทิพย์ทิวา มณีวงค์ ไทย S รับเอง ชำระเงินแล้ว
Family Run >1 km หญิง 0069 จามจุรี สุนะรินทร Thai XL รับเอง ชำระเงินแล้ว
Family Run >1 km ชาย 0069 ชิศนุพงศ์ ช่างคำ ไทย 3S รับเอง ชำระเงินแล้ว
Family Run >1 km หญิง 0070 จารุวรรณ ปรีดาสุริยะชัย ไทย M รับเอง ชำระเงินแล้ว
Family Run >1 km ชาย 0070 ณัฐพล จำรัส ไทย L รับเอง ชำระเงินแล้ว
Family Run >1 km ชาย 0071 ด.ช. ภูวิษ กันทะวงค์ ไทย 3S รับเอง ชำระเงินแล้ว
Family Run >1 km หญิง 0071 จิณัฐนภัส เลิศภานิธิศ ไทย S รับเอง ชำระเงินแล้ว
Family Run >1 km ชาย 0072 ด.ช.จักรินทร์ สั่งการ ไทย L รับเอง ชำระเงินแล้ว
Family Run >1 km หญิง 0072 จิตสุภา สมจิตร ไทย L รับเอง ชำระเงินแล้ว
Family Run >1 km ชาย 0073 ด.ช.อฏิฐนัญ โชตินันท์พนธ์ ไทย 3S รับเอง ชำระเงินแล้ว
Family Run >1 km หญิง 0073 จินตนา กาศอุดม ไทย XL รับเอง ชำระเงินแล้ว
Family Run >1 km ชาย 0074 ดนุชา บุญธรรม ไทย M รับเอง ชำระเงินแล้ว
Family Run >1 km หญิง 0074 จินตนา บุญปั๋น ไทย XL รับเอง ชำระเงินแล้ว
Family Run >1 km ชาย 0075 ดวงดี วาฤทธ์ ไทย L รับเอง ชำระเงินแล้ว
« Previous 1 2 3 4 5 ... 74 Next »


        ขอขอบคุณที่ท่านเข้าร่วมโครงการกับเรา กรุณาโอนเงิน และแจ้งภายใน 3 วัน หากเลยเวลากำหนดระบบจะทำการยกเลิกการลงทะเบียน
        - หากไม่พบใบสมัคร หรือถูกยกเลิกใบสมัคร ท่านสามารถสมัครเข้ามาใหม่ได้
        - เมื่อท่านได้ทำงานอัพโหลดหลักฐาน สถานะการชำระของท่านจะเปลี่ยนเป็น "รอตรวจสอบ"
        - หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบ กรณีที่หลักฐานถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะทำการเปลี่ยนสถานะของท่านเป็น "ชำระเงินแล้ว"
        - รับเบอร์วิ่งกรณีรับเอง วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เทศบาลเมืองดอกคำใต้ จ.พะเยา 10.00-18.00 น.

ชื่อบัญชี : นายนิรันดร์ ชุมภู และ นายภาณุพัฒน์ ชัยวร
เลขที่บัญชี : 044-3-208453
ธนาคาร : กสิกรไทย สาขา : ท็อปศ์ พลาซ่า พะเยา