สถานะการสมัคร

ชื่อ / นามสกุล/ Team

ประเภทการแข่งขันประเภทการแข่งขัน เพศ BIB ชื่อ - นามสกุล สัญชาติ เสื้อ การจัดส่ง สถานะ
Family Run >1 km หญิง 0075 จุทามาส วรรณสุผล ไทย XL รับเอง ชำระเงินแล้ว
Family Run >1 km ชาย 0076 ตรีปพัฒน์ สว่างกวีพัฒน์ ไทย S รับเอง ชำระเงินแล้ว
Family Run >1 km หญิง 0076 แจ๋ง นันตา ไทย L รับเอง ชำระเงินแล้ว
Family Run >1 km หญิง 0077 ชุติกาญจน์ สมบูรณ์ ไทย XL รับเอง ชำระเงินแล้ว
Family Run >1 km ชาย 0077 ทวีทรัพย์ สุเทนะ ไทย M รับเอง ชำระเงินแล้ว
Family Run >1 km ชาย 0078 ทองสุข บุญพอ ไทย M รับเอง ชำระเงินแล้ว
Family Run >1 km หญิง 0078 ณัฏฐ์พัชร์ พรหมเสน ไทย S รับเอง ชำระเงินแล้ว
Family Run >1 km หญิง 0079 ด.ญ. ปภัชญา เลิศภานิธิศ ไทย 3S รับเอง ชำระเงินแล้ว
Family Run >1 km ชาย 0079 ธงชัย จันแย้ ไทย XL รับเอง ชำระเงินแล้ว
Family Run >1 km หญิง 0080 ด.ญ.พรภัชสรณ์ สั่งการ ไทย 2S รับเอง ชำระเงินแล้ว
Family Run >1 km ชาย 0080 ธนกฤต กันอิน ไทย 3S รับเอง ชำระเงินแล้ว
Family Run >1 km หญิง 0081 ด.ญ.สุภาวลัญช์ โชตินันท์พนธ์ ไทย 3S รับเอง ชำระเงินแล้ว
Family Run >1 km ชาย 0081 ธนะกร ช่วงสกุล ไทย XL รับเอง ชำระเงินแล้ว
Family Run >1 km หญิง 0082 ด.ต.หญิง บัวหลี บัวไชยา ไทย 2XL รับเอง ชำระเงินแล้ว
Family Run >1 km ชาย 0082 ธีระพันธ์ สายทอง ไทย L รับเอง ชำระเงินแล้ว
Family Run >1 km ชาย 0083 นพดล คงตุค ไทย XL รับเอง ชำระเงินแล้ว
Family Run >1 km หญิง 0083 ธนพร ใจยืน ไทย L รับเอง ชำระเงินแล้ว
Family Run >1 km หญิง 0084 ธนภรณ์ นันตาลิตร์ ไทย 3S รับเอง ชำระเงินแล้ว
Family Run >1 km ชาย 0084 น้อย ปัญญา ไทย 2XL รับเอง ชำระเงินแล้ว
Family Run >1 km ชาย 0085 นาย ธรรมศักดิ์ พรหมเสน ไทย L รับเอง ชำระเงินแล้ว
« Previous 1 2 3 4 5 6 ... 74 Next »


        ขอขอบคุณที่ท่านเข้าร่วมโครงการกับเรา กรุณาโอนเงิน และแจ้งภายใน 3 วัน หากเลยเวลากำหนดระบบจะทำการยกเลิกการลงทะเบียน
        - หากไม่พบใบสมัคร หรือถูกยกเลิกใบสมัคร ท่านสามารถสมัครเข้ามาใหม่ได้
        - เมื่อท่านได้ทำงานอัพโหลดหลักฐาน สถานะการชำระของท่านจะเปลี่ยนเป็น "รอตรวจสอบ"
        - หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบ กรณีที่หลักฐานถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะทำการเปลี่ยนสถานะของท่านเป็น "ชำระเงินแล้ว"
        - รับเบอร์วิ่งกรณีรับเอง วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เทศบาลเมืองดอกคำใต้ จ.พะเยา 10.00-18.00 น.

ชื่อบัญชี : นายนิรันดร์ ชุมภู และ นายภาณุพัฒน์ ชัยวร
เลขที่บัญชี : 044-3-208453
ธนาคาร : กสิกรไทย สาขา : ท็อปศ์ พลาซ่า พะเยา