สถานะการสมัคร

ชื่อ / นามสกุล/ Team

ประเภทการแข่งขันประเภทการแข่งขัน เพศ BIB ชื่อ - นามสกุล สัญชาติ เสื้อ การจัดส่ง สถานะ
Family Run >1 km หญิง 0085 ธนัญชา ยาเย็น ไทย 3S รับเอง ชำระเงินแล้ว
Family Run >1 km ชาย 0086 นายกฤษทณาพัฒน์ โชตินันท์พนธ์ ไทย L รับเอง ชำระเงินแล้ว
Family Run >1 km หญิง 0086 ธัญวดี แนววิเศษ ไทย S รับเอง ชำระเงินแล้ว
Family Run >1 km หญิง 0087 ธิดา ยาสมุทร ไทย M รับเอง ชำระเงินแล้ว
Family Run >1 km ชาย 0087 นายโกน วงค์ขัติ ไทย L รับเอง ชำระเงินแล้ว
Family Run >1 km ชาย 0088 นายชาญณรงค์ ขยันขาย ไทย XL รับเอง ชำระเงินแล้ว
Family Run >1 km หญิง 0088 ธิดาพร สมศรี ไทย S รับเอง ชำระเงินแล้ว
Family Run >1 km หญิง 0089 ธิดาพร สร้อยสังวาลย์ ไทย M รับเอง ชำระเงินแล้ว
Family Run >1 km ชาย 0089 นายไชยา เรือนกูล ไทย XL รับเอง ชำระเงินแล้ว
Family Run >1 km ชาย 0090 นายเปลวตะวัน สั่งการ ไทย L รับเอง ชำระเงินแล้ว
Family Run >1 km หญิง 0090 น.ส.ณัฏฐ์ฌา โชตินันท์พนธ์ ไทย S รับเอง ชำระเงินแล้ว
Family Run >1 km หญิง 0091 น.ส.สุพิชญา สั่งการ ไทย 2XL รับเอง ชำระเงินแล้ว
Family Run >1 km ชาย 0091 นายสุวัฒน์ สิทธิหาญ ไทย L รับเอง ชำระเงินแล้ว
Family Run >1 km หญิง 0092 นภิสา แก้วจินดา ไทย L รับเอง ชำระเงินแล้ว
Family Run >1 km ชาย 0092 นายอุดร ปลูกเรือน ไทย L รับเอง ชำระเงินแล้ว
Family Run >1 km ชาย 0093 นายอุเทน หวานเสียง ไทย XL รับเอง ชำระเงินแล้ว
Family Run >1 km หญิง 0093 นันทยา คล่องแคล่ว ไทย M รับเอง ชำระเงินแล้ว
Family Run >1 km ชาย 0094 นำโชค ปิมแปง ไทย XL รับเอง ชำระเงินแล้ว
Family Run >1 km หญิง 0094 นางกัลยาณี เครื่องสนุก ไทย M รับเอง ชำระเงินแล้ว
Family Run >1 km ชาย 0095 นิตินัย เมืองทอง ไทย 2XL รับเอง ชำระเงินแล้ว
« Previous 1 ... 3 4 5 6 7 ... 74 Next »


        ขอขอบคุณที่ท่านเข้าร่วมโครงการกับเรา กรุณาโอนเงิน และแจ้งภายใน 3 วัน หากเลยเวลากำหนดระบบจะทำการยกเลิกการลงทะเบียน
        - หากไม่พบใบสมัคร หรือถูกยกเลิกใบสมัคร ท่านสามารถสมัครเข้ามาใหม่ได้
        - เมื่อท่านได้ทำงานอัพโหลดหลักฐาน สถานะการชำระของท่านจะเปลี่ยนเป็น "รอตรวจสอบ"
        - หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบ กรณีที่หลักฐานถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะทำการเปลี่ยนสถานะของท่านเป็น "ชำระเงินแล้ว"
        - รับเบอร์วิ่งกรณีรับเอง วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เทศบาลเมืองดอกคำใต้ จ.พะเยา 10.00-18.00 น.

ชื่อบัญชี : นายนิรันดร์ ชุมภู และ นายภาณุพัฒน์ ชัยวร
เลขที่บัญชี : 044-3-208453
ธนาคาร : กสิกรไทย สาขา : ท็อปศ์ พลาซ่า พะเยา