สถานะการสมัคร

ชื่อ / นามสกุล/ Team

ประเภทการแข่งขันประเภทการแข่งขัน เพศ BIB ชื่อ - นามสกุล สัญชาติ เสื้อ การจัดส่ง สถานะ
Mini Marathon 10 km ชาย 0275 โยธิน ขัติพรม ไทย 2XL รับเอง ชำระเงินแล้ว
Mini Marathon 10 km ชาย 0276 รณชัย ทิพย์มณฑา ไทย M รับเอง ชำระเงินแล้ว
Mini Marathon 10 km ชาย 0277 รณรงค์ งานดี ไทย XL รับเอง ชำระเงินแล้ว
Mini Marathon 10 km ชาย 0278 รณสิทธิ์ สุปินะเจริญ ไทย L รับเอง ชำระเงินแล้ว
Mini Marathon 10 km ชาย 0279 ร้อยตรีศักดิ์ ชื่นใจ ไทย L รับเอง ชำระเงินแล้ว
Mini Marathon 10 km ชาย 0280 รัศมี บริบูรณ์ ไทย XL รับเอง ชำระเงินแล้ว
Mini Marathon 10 km ชาย 0281 รุ่งชัย วงค์ปัญญา ไทย S รับเอง ชำระเงินแล้ว
Mini Marathon 10 km ชาย 0282 ลาภิศ ฤกษ์ดี ไทย L รับเอง ชำระเงินแล้ว
Mini Marathon 10 km ชาย 0283 วชิรวิทย์ ธุระสิทธิ์ ไทย S รับเอง ชำระเงินแล้ว
Mini Marathon 10 km ชาย 0284 วทัญญู ศรีใชยอุ๊ด ไทย M รับเอง ชำระเงินแล้ว
Mini Marathon 10 km ชาย 0285 วรวิทย์ ชาญพฤติ ไทย L รับเอง ชำระเงินแล้ว
Mini Marathon 10 km ชาย 0286 วสันต์ กองแสง ไทย M รับเอง ชำระเงินแล้ว
Mini Marathon 10 km ชาย 0287 วัชรพงษ์ นาแพร่ ไทย M รับเอง ชำระเงินแล้ว
Mini Marathon 10 km ชาย 0288 วัชรินทร์ แซ่จ้อ ไทย L รับเอง ชำระเงินแล้ว
Mini Marathon 10 km ชาย 0289 วัฒนา เชื้ออินต๊ะ ไทย XL รับเอง ชำระเงินแล้ว
Mini Marathon 10 km ชาย 0290 วัธนชัย กันทะไชย ไทย L รับเอง ชำระเงินแล้ว
Mini Marathon 10 km ชาย 0291 วันเฉลิม ชุมพร ไทย L รับเอง ชำระเงินแล้ว
Mini Marathon 10 km ชาย 0292 วิกรณ์ ห่วงศร ไทย XL รับเอง ชำระเงินแล้ว
Mini Marathon 10 km ชาย 0293 วิชยุตม์ วงค์ไชยา ไทย M รับเอง ชำระเงินแล้ว
Mini Marathon 10 km ชาย 0294 วิฑูรย์ ใจกว้าง ไทย M รับเอง ชำระเงินแล้ว
« Previous 1 ... 68 69 70 71 72 ... 74 Next »


        ขอขอบคุณที่ท่านเข้าร่วมโครงการกับเรา กรุณาโอนเงิน และแจ้งภายใน 3 วัน หากเลยเวลากำหนดระบบจะทำการยกเลิกการลงทะเบียน
        - หากไม่พบใบสมัคร หรือถูกยกเลิกใบสมัคร ท่านสามารถสมัครเข้ามาใหม่ได้
        - เมื่อท่านได้ทำงานอัพโหลดหลักฐาน สถานะการชำระของท่านจะเปลี่ยนเป็น "รอตรวจสอบ"
        - หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบ กรณีที่หลักฐานถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะทำการเปลี่ยนสถานะของท่านเป็น "ชำระเงินแล้ว"
        - รับเบอร์วิ่งกรณีรับเอง วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เทศบาลเมืองดอกคำใต้ จ.พะเยา 10.00-18.00 น.

ชื่อบัญชี : นายนิรันดร์ ชุมภู และ นายภาณุพัฒน์ ชัยวร
เลขที่บัญชี : 044-3-208453
ธนาคาร : กสิกรไทย สาขา : ท็อปศ์ พลาซ่า พะเยา