สถานะการสมัคร

ชื่อ / นามสกุล/ Team

ประเภทการแข่งขันประเภทการแข่งขัน เพศ BIB ชื่อ - นามสกุล สัญชาติ เสื้อ การจัดส่ง สถานะ
Mini Marathon 10 km ชาย 0295 วิทวัส บุญเรือง ไทย M รับเอง ชำระเงินแล้ว
Mini Marathon 10 km ชาย 0296 วิทวัส แก้วประภา ไทย M รับเอง ชำระเงินแล้ว
Mini Marathon 10 km ชาย 0297 วิน ดอนลาว ไทย XL รับเอง ชำระเงินแล้ว
Mini Marathon 10 km ชาย 0298 วิภาส ประสาท ไทย L รับเอง ชำระเงินแล้ว
Mini Marathon 10 km ชาย 0299 วีรวัฒน์ พันธุกิ่ง ไทย M รับเอง ชำระเงินแล้ว
Mini Marathon 10 km ชาย 0300 วีระชาติ แผ่นทอง ไทย L รับเอง ชำระเงินแล้ว
Mini Marathon 10 km ชาย 0301 วีระพงษ์ คำมาเร็ว ไทย M รับเอง ชำระเงินแล้ว
Mini Marathon 10 km ชาย 0302 วีระพันธุ์ ฤทธิรณยุทธ ไทย XL รับเอง ชำระเงินแล้ว
Mini Marathon 10 km ชาย 0303 ศราวุธ อุ่นชาติ ไมย S รับเอง ชำระเงินแล้ว
Mini Marathon 10 km ชาย 0304 ศาสตรากร บัวขาว ไทย L รับเอง ชำระเงินแล้ว
Mini Marathon 10 km ชาย 0305 ศิรธันย์ ธนิตโสภณพงศ์ ไทย L รับเอง ชำระเงินแล้ว
Mini Marathon 10 km ชาย 0306 ศิริชัย เทียนรุ่งอรุณ ไทย M รับเอง ชำระเงินแล้ว
Mini Marathon 10 km ชาย 0307 ศิวนันท์ นันทะเสน ไทย M รับเอง ชำระเงินแล้ว
Mini Marathon 10 km ชาย 0308 ศุภชัย ป้องเคน ไทย M รับเอง ชำระเงินแล้ว
Mini Marathon 10 km ชาย 0309 ศุภฤกษ์ ภูกองไชย ไทย M รับเอง ชำระเงินแล้ว
Mini Marathon 10 km ชาย 0310 ส.ต.ท.อภิรักษ์ อินต๊ะปัญญา ไทย M รับเอง ชำระเงินแล้ว
Mini Marathon 10 km ชาย 0311 ส.อ.ณรินทร์ ญาณะ ไทย L รับเอง ชำระเงินแล้ว
Mini Marathon 10 km ชาย 0312 สนธยา ชุมแสน ไทย L รับเอง ชำระเงินแล้ว
Mini Marathon 10 km ชาย 0313 สมเกียรติ มูลคำสุข ไทย S รับเอง ชำระเงินแล้ว
Mini Marathon 10 km ชาย 0314 สมควร นามวงศ์ ไทย S รับเอง ชำระเงินแล้ว
« Previous 1 ... 69 70 71 72 73 74 Next »


        ขอขอบคุณที่ท่านเข้าร่วมโครงการกับเรา กรุณาโอนเงิน และแจ้งภายใน 3 วัน หากเลยเวลากำหนดระบบจะทำการยกเลิกการลงทะเบียน
        - หากไม่พบใบสมัคร หรือถูกยกเลิกใบสมัคร ท่านสามารถสมัครเข้ามาใหม่ได้
        - เมื่อท่านได้ทำงานอัพโหลดหลักฐาน สถานะการชำระของท่านจะเปลี่ยนเป็น "รอตรวจสอบ"
        - หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบ กรณีที่หลักฐานถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะทำการเปลี่ยนสถานะของท่านเป็น "ชำระเงินแล้ว"
        - รับเบอร์วิ่งกรณีรับเอง วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เทศบาลเมืองดอกคำใต้ จ.พะเยา 10.00-18.00 น.

ชื่อบัญชี : นายนิรันดร์ ชุมภู และ นายภาณุพัฒน์ ชัยวร
เลขที่บัญชี : 044-3-208453
ธนาคาร : กสิกรไทย สาขา : ท็อปศ์ พลาซ่า พะเยา