สถานะการสมัคร

ชื่อ / นามสกุล/ Team

ประเภทการแข่งขันประเภทการแข่งขัน เพศ BIB ชื่อ - นามสกุล สัญชาติ เสื้อ การจัดส่ง สถานะ
Mini Marathon 10 km ชาย 0315 สมชาย นารจิตต์ ไทย S รับเอง ชำระเงินแล้ว
Mini Marathon 10 km ชาย 0316 สมทบ คมบาง ไทย M รับเอง ชำระเงินแล้ว
Mini Marathon 10 km ชาย 0317 สมบัติ อุทธโยธา ไทย L รับเอง ชำระเงินแล้ว
Mini Marathon 10 km ชาย 0318 สมยศ ฟูแสง ไทย L รับเอง ชำระเงินแล้ว
Mini Marathon 10 km ชาย 0319 สมหมาย คงวัฒนานนท์ ไทย M รับเอง ชำระเงินแล้ว
Mini Marathon 10 km ชาย 0320 สรวิชญ์ ไชยะรักษ์ ไทย M รับเอง ชำระเงินแล้ว
Mini Marathon 10 km ชาย 0321 สัญญา คำบุญเรือง ไทย L รับเอง ชำระเงินแล้ว
Mini Marathon 10 km ชาย 0322 สันต์ ศิลป์กรฑากุล ไทย M รับเอง ชำระเงินแล้ว
Mini Marathon 10 km ชาย 0323 สาโรจน์ เนียมพุ่มพวง ไทย M รับเอง ชำระเงินแล้ว
Mini Marathon 10 km ชาย 0324 สาวิตต์ เดือนดาว ไทย 2XL รับเอง ชำระเงินแล้ว
Mini Marathon 10 km ชาย 0325 สิทธินนท์ อินต๊ะรักษา ไทย M รับเอง ชำระเงินแล้ว
Mini Marathon 10 km ชาย 0326 สิทธิพงษ์ นามวงค์ ไทย M รับเอง ชำระเงินแล้ว
Mini Marathon 10 km ชาย 0327 สิทธิพล สเภาคำ ไทย L รับเอง ชำระเงินแล้ว
Mini Marathon 10 km ชาย 0328 สุขเกษม นนตะภาพ ไทย L รับเอง ชำระเงินแล้ว
Mini Marathon 10 km ชาย 0329 สุชาติ ชัยสุรสินทร์ ไทย XL รับเอง ชำระเงินแล้ว
Mini Marathon 10 km ชาย 0330 สุทธิเกียรติ จันทพันธ์ ไทย L รับเอง ชำระเงินแล้ว
Mini Marathon 10 km ชาย 0331 สุพจน์ เพ็ชรดวงดี ไทย L รับเอง ชำระเงินแล้ว
Mini Marathon 10 km ชาย 0332 สุภักดิ์ วงค์ประสิทธิ์ ไทย L รับเอง ชำระเงินแล้ว
Mini Marathon 10 km ชาย 0333 สุรกิจ คร่องรับ ไทย M รับเอง ชำระเงินแล้ว
Mini Marathon 10 km ชาย 0334 สุรเชนต์ ยาวิละ ไทย M รับเอง ชำระเงินแล้ว
« Previous 1 ... 70 71 72 73 74 Next »


        ขอขอบคุณที่ท่านเข้าร่วมโครงการกับเรา กรุณาโอนเงิน และแจ้งภายใน 3 วัน หากเลยเวลากำหนดระบบจะทำการยกเลิกการลงทะเบียน
        - หากไม่พบใบสมัคร หรือถูกยกเลิกใบสมัคร ท่านสามารถสมัครเข้ามาใหม่ได้
        - เมื่อท่านได้ทำงานอัพโหลดหลักฐาน สถานะการชำระของท่านจะเปลี่ยนเป็น "รอตรวจสอบ"
        - หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบ กรณีที่หลักฐานถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะทำการเปลี่ยนสถานะของท่านเป็น "ชำระเงินแล้ว"
        - รับเบอร์วิ่งกรณีรับเอง วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เทศบาลเมืองดอกคำใต้ จ.พะเยา 10.00-18.00 น.

ชื่อบัญชี : นายนิรันดร์ ชุมภู และ นายภาณุพัฒน์ ชัยวร
เลขที่บัญชี : 044-3-208453
ธนาคาร : กสิกรไทย สาขา : ท็อปศ์ พลาซ่า พะเยา