สถานะการสมัคร

ชื่อ / นามสกุล/ Team

ประเภทการแข่งขันประเภทการแข่งขัน เพศ BIB ชื่อ - นามสกุล สัญชาติ เสื้อ การจัดส่ง สถานะ
Mini Marathon 10 km ชาย 0335 สุรเชษฐ์ ถาวร ไทย M รับเอง ชำระเงินแล้ว
Mini Marathon 10 km ชาย 0336 สุรพจน์ มูลยะเทพ ไทย M รับเอง ชำระเงินแล้ว
Mini Marathon 10 km ชาย 0337 สุรวุฒิ สุทธะ ไทย M รับเอง ชำระเงินแล้ว
Mini Marathon 10 km ชาย 0338 สุวิทย์ สุขกาย ไทย XL รับเอง ชำระเงินแล้ว
Mini Marathon 10 km ชาย 0339 เสกสรร สุขเจริญ ไทย L รับเอง ชำระเงินแล้ว
Mini Marathon 10 km ชาย 0340 โสภณ เชี่ยววานิช ไทย XL รับเอง ชำระเงินแล้ว
Mini Marathon 10 km ชาย 0341 อดุลย์ สิงห์คำ ไทย L รับเอง ชำระเงินแล้ว
Mini Marathon 10 km ชาย 0342 อนิรุทธ์ ยาสมุทร์ ไทย 2XL รับเอง ชำระเงินแล้ว
Mini Marathon 10 km ชาย 0343 อนุกูล สุริยะไชย ไทย 4XL รับเอง ชำระเงินแล้ว
Mini Marathon 10 km ชาย 0344 อภิชาติ ศรีธาราธิคุณ ไทย XL รับเอง ชำระเงินแล้ว
Mini Marathon 10 km ชาย 0345 อภิรัฐ หาญใจ ไทย L รับเอง ชำระเงินแล้ว
Mini Marathon 10 km ชาย 0346 อภิสิทธิ์ แก้วสืบ ไทย XL รับเอง ชำระเงินแล้ว
Mini Marathon 10 km ชาย 0347 อรรถกร จตุนาม ไทย M รับเอง ชำระเงินแล้ว
Mini Marathon 10 km ชาย 0348 อ๊อด สายจรูญ ไทย XL รับเอง ชำระเงินแล้ว
Mini Marathon 10 km ชาย 0349 อะชิระ เต๋จาติ๊บ ไทย XL รับเอง ชำระเงินแล้ว
Mini Marathon 10 km ชาย 0350 อาทิตย์ชัย จิตธรรม ไทย M รับเอง ชำระเงินแล้ว
Mini Marathon 10 km ชาย 0351 อำนาจ แสงศรีจันทร์ ไทย L รับเอง ชำระเงินแล้ว
Mini Marathon 10 km ชาย 0352 อิทธิพล สุนรรพงศ์ ไทย L รับเอง ชำระเงินแล้ว
Mini Marathon 10 km ชาย 0353 อินจันทร์ ทารินทร์ ไทย XL รับเอง ชำระเงินแล้ว
Mini Marathon 10 km ชาย 0354 อิสระพงษ์ โลกคำลือ ไทย 2XL รับเอง ชำระเงินแล้ว
« Previous 1 ... 70 71 72 73 74 Next »


        ขอขอบคุณที่ท่านเข้าร่วมโครงการกับเรา กรุณาโอนเงิน และแจ้งภายใน 3 วัน หากเลยเวลากำหนดระบบจะทำการยกเลิกการลงทะเบียน
        - หากไม่พบใบสมัคร หรือถูกยกเลิกใบสมัคร ท่านสามารถสมัครเข้ามาใหม่ได้
        - เมื่อท่านได้ทำงานอัพโหลดหลักฐาน สถานะการชำระของท่านจะเปลี่ยนเป็น "รอตรวจสอบ"
        - หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบ กรณีที่หลักฐานถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะทำการเปลี่ยนสถานะของท่านเป็น "ชำระเงินแล้ว"
        - รับเบอร์วิ่งกรณีรับเอง วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เทศบาลเมืองดอกคำใต้ จ.พะเยา 10.00-18.00 น.

ชื่อบัญชี : นายนิรันดร์ ชุมภู และ นายภาณุพัฒน์ ชัยวร
เลขที่บัญชี : 044-3-208453
ธนาคาร : กสิกรไทย สาขา : ท็อปศ์ พลาซ่า พะเยา