สถานะการสมัคร

ชื่อ / นามสกุล/ Team

ประเภทการแข่งขันประเภทการแข่งขัน เพศ BIB ชื่อ - นามสกุล สัญชาติ เสื้อ การจัดส่ง สถานะ
Mini Marathon 10 km ชาย 0355 อุทัย ใจเทพ ไทย S รับเอง ชำระเงินแล้ว
Mini Marathon 10 km ชาย 0356 เอกพงษ์ ห่วงศร Th XL รับเอง ชำระเงินแล้ว
Mini Marathon 10 km ชาย 0357 เอกพล จิตมั่น ไทย S รับเอง ชำระเงินแล้ว
Mini Marathon 10 km ชาย 0358 เอนก บุญแก้ว ไทย L รับเอง ชำระเงินแล้ว
VIP ชาย 0001 ว่าที่ร.ต.อนุพงศ์ ใจมิภักดิ์ ไทย S รับเอง ชำระเงินแล้ว
VIP ชาย 0002 Dr. Panupat Chaiworn Thai M รับเอง ชำระเงินแล้ว
VIP ชาย 0003 Niran Choompu Thai L รับเอง ชำระเงินแล้ว
VIP ชาย 0004 วิญญู เลิศคำ ไทย L รับเอง ชำระเงินแล้ว
VIP ชาย 0005 นายสัมฤทธิ์ ยอดอ้อย ไทย XL รับเอง ชำระเงินแล้ว
VIP ชาย 0006 นายจีรเดช ศรีวิราช ไทย 2XL รับเอง ชำระเงินแล้ว
VIP ชาย 0007 นครินทร์ กลิ่นซ้อน ไทย XL รับเอง ชำระเงินแล้ว
« Previous 1 ... 70 71 72 73 74 » Next


        ขอขอบคุณที่ท่านเข้าร่วมโครงการกับเรา กรุณาโอนเงิน และแจ้งภายใน 3 วัน หากเลยเวลากำหนดระบบจะทำการยกเลิกการลงทะเบียน
        - หากไม่พบใบสมัคร หรือถูกยกเลิกใบสมัคร ท่านสามารถสมัครเข้ามาใหม่ได้
        - เมื่อท่านได้ทำงานอัพโหลดหลักฐาน สถานะการชำระของท่านจะเปลี่ยนเป็น "รอตรวจสอบ"
        - หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบ กรณีที่หลักฐานถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะทำการเปลี่ยนสถานะของท่านเป็น "ชำระเงินแล้ว"
        - รับเบอร์วิ่งกรณีรับเอง วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เทศบาลเมืองดอกคำใต้ จ.พะเยา 10.00-18.00 น.

ชื่อบัญชี : นายนิรันดร์ ชุมภู และ นายภาณุพัฒน์ ชัยวร
เลขที่บัญชี : 044-3-208453
ธนาคาร : กสิกรไทย สาขา : ท็อปศ์ พลาซ่า พะเยา