การแข่งขัน

การแข่งขัน

Mini Marathon
รุ่นอายุ
- ช/ญ ไม่มีแบ่งรุ่นอายุ 1-50 ท่านแรก จะได้รับถ้วยรางวัล
- อันดับที่ 1-3 ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ

เงินรางวัล
- ลำดับที่ 1 2,000
- ลำดับที่ 2 1,500
- ลำดับที่ 3 1,000

Fun Run
รุ่นอายุ
- ช/ญ ไม่มีแบ่งรุ่นอายุ 1-20
- อันดับที่ 1-3 ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ